PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

Novi program u hrvatskom školstvu koji stavlja naglasak na prirodoslovlje (biologiju, kemiju i fiziku). Osim stručnih predmeta, učenici će izučavati sociologiju i filozofiju kao i druge općeobrazovne sadržaje. Najveći naglasak je ipak na zornosti sadržaja i praktičnom laboratorijskom radu.
Nakon završene gimnazije, učenik može upisati veći broj fakulteta koji su povezani s prirodoslovljem: medicina, veterina, farmacija, agronomija...

Program je četverogodišnji, a upisujemo 3 razreda (84 učenika). Od školske godine 2010./11. upisujemo i jedan sportski razred.

Važno: Participacija učenika u obrazovanju iznosi 100 kn za školsku godinu.

 

Plan i program za prirodoslovnu gimnaziju

Nastavni predmet 1.godina 2.godina 3.godina 4.godina
Hrvatski 4 4 4 4
Strani jezik 3 3 3 3
Latinski jezik 2 2 - -
Glazbena umj. - - - 2
Likovna umj. - - 2 -
Psihologija - - 1 -
Logika - - 1 -
Filozofija - - - 2
Sociologija - - 1 -
Povijest 2 2 2 2
Zemljopis 2 2 2 -
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2+1 2+1 2+1 2+1
Kemija s vježbama 2+2 2+2 2+2 2+2
Biologija 2+1 2+1 2+1 2+1
Informatika 2 2 - -
Politika i gospodar. - - - 1
TZK 2 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Geologija - - - 2
Ukupno 32 32 32 32
Drugi strani jezik * 2 2 2 2
Osnove ekologije * 2 2 2 2
Fakultativna nastava        
Plivanje 1 1 1 1

* izborni program