PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

Novi program u hrvatskom školstvu koji stavlja naglasak na prirodoslovlje (biologiju, kemiju i fiziku). Osim stručnih predmeta, učenici će izučavati sociologiju i filozofiju kao i druge općeobrazovne sadržaje. Najveći naglasak je ipak na zornosti sadržaja i praktičnom laboratorijskom radu.
Nakon završene gimnazije, učenik može upisati veći broj fakulteta koji su povezani s prirodoslovljem: medicina, veterina, farmacija, agronomija...

Program je četverogodišnji, a upisujemo 3 razreda (84 učenika). Od školske godine 2010./11. upisujemo i jedan sportski razred. Ove školske godine upisujemo jedan dvojezični razred koji će slušati kemiju, biologiju, matematiku i fiziku na engleskom jeziku

Važno: Naknada za povećane troškove obrazovanja učenika gimnazije (osim dvojezične) iznosi 150 kn za školsku godinu. Naknada u dvojezičnom razredu gimnazije iznosi 300kn mjesečno

 

Plan i program za prirodoslovnu gimnaziju

Nastavni predmet

1.godina

2.godina

3.godina

4.godina

Hrvatski

4

4

4

4

Strani jezik

3

3

3

3

Latinski jezik

2

2

-

-

Glazbena umj.

-

-

1

1

Likovna umj.

-

-

1

1

Psihologija

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

Sociologija

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

-

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2+1

2+1

2+1

2+1

Kemija s vježbama

2+2

2+2

2+2

2+2

Biologija

2+1

2+1

2+1

2+1

Informatika

2

2

-

-

Politika i gospodar.

-

-

-

1

TZK

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

Geologija

-

-

-

2

Ukupno

32

32

32

32

Izborni program

Drugi strani jezik *

2

2

2

2

Osnove ekologije *

2

2

2

2

Fakultativna nastava

 

 

 

 

Plivanje

1

1

1

1

Sport

1

1

1

1

* izborni program