UPISI

UPISI 2016./2017.

Za sve programe boduju se: MATEMATIKA, HRVATSKI JEZIK I PRVI STRANI JEZIK !

Kao obvezni dio i ovisno o smjeru, boduju se još i sljedeći predmeti:

Prirodoslovna gimnazija: biologija, kemija i fizika

Ekološki tehničar: biologija, kemija i geografija

Geološki tehničar: biologija, kemija i tehnička kultura

Kemijski tehničar: biologija, kemija i tehnička kultura

Kozmetičar: biologija, kemija i likovna kultura

Također, dodaje se opći uspjeh za 5., 6., 7. i 8. razred, izračunat na dvije decimale.

Kod upisa u smjerove: kemijski tehničar, ekološki tehničar i geološki tehničar potrebno je donijeti zdravstvenu svjedodžbu liječnika medicine rada. Za program kozmetičar pri upisu kandidat treba priložiti potvrdu nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za zanimanje.

Za smjerove: prirodoslovna gimnazija, kemijski tehničar, ekološki tehničar i geološki tehničar a radi povećanja tehnološko-tehničke razine izobrazbe, naknada za povećane troškove obrazovanja iznosi 150 kn/god osim u dvojezičnom odjelu prirodoslovne gimnazije, gdje iznosi 300kn mjesečno.

Za smjer kozmetičar naknada za povećane troškove obrazovanja iznosi 300 kn/god.

Popis predmeta koji se boduju pri upisu

Smjer :

Broj

razreda:

Predmeti važni pri upisu:

Prirodoslovna gimnazija

3 raz.

odjela

hrvatski,matematika, biologija,kemija,str.jezik, fizika. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja fizike

Prirodoslovna gimnazija-sportski razred

1 raz.

odjel

hrvatski,matematika,fizika biologija,kemija,str.jezik ( + sportski bodovi). Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja fizike

Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku

1 raz. odjel

hrvatski,matematika, biologija,kemija,str.jezik, fizika. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja fizike. Kandidati polažu test poznavanja engleskog jezika za dvojezičnu nastavu

Kemijski tehničar

1 raz.

odjel

hrvatski,str. jezik, matematika, kemija, biologija, teh.kultura. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje mladih tehničara.

Geološki tehničar

1 raz.

odjel

hrvatski,kemija,matematika,str.jezik, tehnička kultura,biologija. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje mladih tehničara.

Kozmetičar

2 raz.

odjela

hrvatski,biologija, strani jezik, kemija, lik. kultura, matematika. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja geografije

Ekološki tehničar

1 raz.

odjel

hrvatski,str.jezik,matematika, kemija,biologija, geografija. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja geografije