UPISI

UPISI 2014./2015.

Za sve programe boduju se: MATEMATIKA, HRVATSKI JEZIK I PRVI STRANI JEZIK !

Kao obvezni dio i ovisno o smjeru, boduju se još i sljedeći predmeti:

Prirodoslovna gimnazija: biologija, kemija i fizika

Ekološki tehničar: biologija, kemija i geografija

Geološki tehničar: biologija, kemija i tehnička kultura

Kemijski tehničar: biologija, kemija i tehnička kultura

Kozmetičar: biologija, kemija i likovna kultura

Također, dodaje se opći uspjeh za 5., 6., 7. i 8. razred, izračunat na dvije decimale.

Kod upisa u smjerove: kemijski tehničar i geološki tehničar potrebno je donijeti zdravstvenu svjedodžbu liječnika medicine rada. Za programe ekološki tehničar i kozmetičar pri upisu kandidat treba priložiti potvrdu nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za zanimanje.

Za smjerove: prirodoslovna gimnazija, kemijski tehničar, ekološki tehničar i geološki tehničar a radi povećanja tehnološko-tehničke razine izobrazbe, udjel učenika u troškovima obrazovanja iznosi 100 kn/god.

Za smjer kozmetičar udjel učenika u troškovima obrazovanja iznosi 300 kn/god.

Popis predmeta koji se boduju pri upisu i bodovni pragovi (vrijedi za cijelu R. Hrvatsku!)
Smjer :

Broj

razreda:

Predmeti važni pri upisu:
3 raz.

odjela

hrvatski,matematika, biologija,kemija,str.jezik, fizika. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja fizike

1 raz.

odjel

hrvatski,matematika,fizika biologija,kemija,str.jezik ( + sportski bodovi). Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja fizike

1 raz.

odjel

hrvatski,str. jezik, matematika, kemija, biologija, teh.kultura. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja tehničke kulture

1 raz.

odjel

hrvatski,kemija,matematika,

str.jezik, tehnička kultura,biologija. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja tehn. kulture

2 raz.

odjela

hrvatski,biologija,matematika. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja geografije strani jezik, kemija, lik. kultura

1 raz.

odjel

hrvatski,str.jezik,matematika, kemija,biologija, geografija. Pri upisu, Škola vrednuje natjecanje iz znanja geografije